Svjetski dan šećerne bolesti


Svjetski dan šećerne bolesti

Uz slogan "Zaštitimo našu budućnost", dijabetičke udruge širom svijeta obilježavaju Svjetski dan šećerne bolestiŠećerna bolest (dijabetes), posebno tip 2 s pretilošću, zbog kompleksnosti i visine troškova liječenja, danas je jedna od najvećih pandemija suvremenog društva. Predstavlja veliki javnozdravstveni problem, ali sve više i nacionalni problem, budući da je zamjetan trend porasta učestalosti te bolesti.

U 2011. godini u CroDiab registru registrirano je 230.084 odraslih osoba s dijagnozom dijabetesa od kojih su za 109.109 bolesnika dostupne vrijednosti drugih kliničkih i javnozdravstvenih parametara. U dobnoj skupini od 18 do 65 godina prevalencija iznosi 6,1%, dok je u starijoj dobi daleko viša - između 15 i 20%. Stoga se sveukupna prevalencija dijabetesa u osoba od 20 do 80 godina procjenjuje na oko 9,2%.

Procjenjuje se da je zbog dijabetesa u 2011. u svijetu umrlo 4,6 milijuna ljudi, a do 2030. očekuje se porast broja umrlih za 22%.  Šećerna bolest i u Hrvatskoj značajno financijski opterećuje zdravstveni sustav. Prema najnovijim ispitivanjima u 2009. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na liječenje dijabetesa utrošio je 2,5 milijarde kuna odnosno 11,49% svojeg proračuna.

Rano otkrivanje šećerne bolesti provodi se u okviru preventivnih programa osoba starijih od 50 godina kontrolom vrijednosti glikemije natašte najmanje jednom svake dvije godine, ali i u osoba mlađih od 50 godina ukoliko imaju dodatne čimbenike rizika te u svih trudnica odmah po utvrđivanju trudnoće ukoliko postoje dodatni rizici, odnosno između 23. i 26. tjedna trudnoće.

Organizacija skrbi o oboljelima u svijetu je poznata kao Hrvatski model zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, koji djeluje još od 1972. godine, dok ga Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila u okviru sastanka St. Vincent deklaracije 1992. godine.

Riječ je o modelu trodimenzionalne mreže koja omogućuje optimalno provođenje primarne, sekundarne i tercijarne skrbi. Temelj je povezivanje  svih dijelova zdravstvene službe koji sudjeluju u skrbi o šećernoj bolesti, a to znači funkcionalnu povezanost zdravstvenih ustanova sa Savezom udruga osoba sa šećernom bolešću i Hrvatskim farmaceutskim društvom.

Izvor:
MZ RH

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.