Test urina može pomoći u ranom otkrivanju raka bubrega


Test urina može pomoći u ranom otkrivanju raka bubrega

Američki znanstvenici s Washington University School of Medicine otkrili su da se pomoću jednostavnog testa urina, koji mjeri razine dvaju proteina, može rano dijagnosticirati rak bubrega s točnošću većom od 95 posto, bez lažno pozitivnih rezultata.

Naime, otkriveno je da su razine proteina akvaporina-1 (AQP1) i perlipina-2 (PLIN2) povišene u osoba rakom bubrega.

Njihovo otkriće vrlo je važno obzirom da trenutno ne postoji dobra metoda probira za rak bubrega. Jednako tako, kada se uzme u obzir činjenica da pacijenti kojima je rak bubrega dijagnosticiran prije nego što je metastazirao imaju gotovo 80 postotnu stopu preživljavanja, tada je značaj ovog otkrića još i veći.

Dosadašnji najčešći način otkrivanja raka bubrega bio je slučajan, prilikom CT i NMR snimanja.

Također, treba spomenuti da su potrebna dodatana klinička istraživanja kako bi se ovi rezultatai potvrdili na većem broju ispitanika, različite dobi, rase i porijekla.

Inače, u SAD-u se svake godine dijagnosticira rak bubrega u oko 62.000 osoba, a njih oko 14.000 umre od raka bubrega.

Izvor:
JAMA Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.