U Hrvatskoj u 2012. potrošeno oko 5 milijardi kuna na lijekove


U Hrvatskoj u 2012. potrošeno oko 5 milijardi kuna na lijekove

U Republici Hrvatskoj je 2012. godini došlo do povećanja potrošnje lijekova u DDD/1000/dan za 3,36% u odnosu na 2011. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2012. godine.

Nasuprot podacima o opsegu potrošnje u DDD/1000/dan, ukupni financijski podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2012. godini prisutno minimalno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2011. godinu, i to za 0,13%. Ovakav porast financijske potrošnje je manji od prosječnog povećanja tijekom razdoblja od 2005. do 2011. godine, osobito u usporedbi s potrošnjom u DDD/1000/dan.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini iznosila 926,29 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.074.574.293,00 kuna.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A).

Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (26%), skupina L - Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (15%), i skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%).

Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajnije smanjenje u prikazu potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina D - Dermatici (9%), skupina V - Različito (7%) te skupina A - Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (6%). Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L). Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (9%), skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%) i skupina P - Antiparazitici (6%). Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, su iz skupine antihipertenziva, i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B03 - Antianemici(32%), B01 - Antitrombotici (22%) i G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav (15%). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (19%) skupina G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav (18%) te skupina N02 - Analgetici (10%).

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Psiholeptici (N05). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina L04 - Imunosupresivi (19%), skupina B01 - Antitrombotici (13%) te skupina A10 - Antidijabetici (7%). Isto tako, važno je napomenuti da je skupina L03 - Imunostimulansi imala smanjenje potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu, i to za 11%, dok je u slučaju skupine L02 - Endokrina terapija potrošnja u kunama smanjena za 10%, a u skupini G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav 8%.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan, je acetilsalicilna kiselina, drugi je ramipril, treći je amlodipin, a četvrti diazepam. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu cijanokobalamin (37%), acetilsalicilna kiselina (23%) pantoprazol (20%), tamsulozin (19%) i ramipril (14%). U Republici Hrvatskoj u 2012. godini u prometu je bio preparat, otopina za injekciju, cijanokobalamina za parenteralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od 20 mikrograma, a nije bilo preparata cijanokobalamina za peroralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od jednog miligrama, što može, u dijelu, pojasniti ovakvu potrošnju u DDD-ima. Uspoređujući podatke s nekim razvijenim zemljama čiji su podatci dostupni, utvrđeno je da se u tim zemljama osim cijanokobalamina u prometu nalaze i drugi lijekovi iz skupine B03BA - Vitamin B12 (cijanokobalamin i analozi), kao što su, primjerice, cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Potrošnja svih lijekova u skupini B03BA u tim zemljama i Hrvatskoj je približno ista, s time da se u Hrvatskoj troši samo cijanokobalamin, a u spomenutim zemljama još i cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Između prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom u DDD/100/dan, u 2012. godini ne postoje lijekovi koji imaju značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama (financijsku) u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, su atorvastatin, drugi je pantoprazol, a treći lizinopril i diuretici, nakon čega slijede inzulin aspart, amoksicilin i inhibitor enzima, olanzapin itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu acetilsalicilna kiselina (59%), kvetiapin (26%), namirnice za enteralnu primjenu (15%), ramipril (11%), ibuprofen (10%) itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini ostvarili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu simvastatin (15%), bevacizumab (12%), kombinacije paracetamola i psiholeptika (7%) i lacidipin (6%).

Izvor:
HALMED

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.