Visoke razine vitamina D poboljšavaju preživljavanje raka dojke


Visoke razine vitamina D poboljšavaju preživljavanje raka dojke

Prethodna istraživanja pokazala su da vitamin D smanjuje rizik od srčane bolesti, prijeloma kostiju i depresije, a najnovije istraživanje ukazuje da žene oboljele od raka dojke, koje imaju visoke razine vitamina D u krvi, imaju dva puta veću šansu da će preživjeti rak dojke nego pacijentice s niskim razinama vitamina D.

Ovo istraživanje analiziralo je rezultate pet istraživanja u koje je bilo uključeno 4.443 pacijentica s rakom dojke.

Pod visokom razinom vitamina D smatrana je razina od 30 ng/ml 25-hidroksivitamina D.

Pretpostavlja se da metaboliti vitamina D povećavaju komunikaciju među stanicama aktivirajući protein koji zaustavlja agresivnu diobu stanica. Dok su god prisutni receptori za vitamin D, spriječen je rast i širenje tumora, ističu stručnjaci.

Izvor:
Anticancer Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.