Zagađeni zrak povezan s nižom porođajnom težinom novorođenčadi


Zagađeni zrak povezan s nižom porođajnom težinom novorođenčadi

Istraživanje koje je pratilo više od 3 milijuna novorođenčadi pokazalo je da su trudnice koje žive u područjima sa značajnim onečišćenjem zraka izložene većem riziku da će roditi dijete niže porođajne težine.

Inače, obično se niska porođajna težina novorođenčadi povezuje s većim rizikom od zdravstvenih problema i smrti.

Većina novorođenčadi preživi, no u odrasloj dobi se suočava s većim rizikom od dijabetesa i srčane bolesti.

Jednako tako, pokazalo se što je zrak bio zagađeniji, to je i porođajna težina novorođenčeta bila niža.

Stoga bi prema mišljenju stručnjaka trebalo učiniti više, pogotovo u gradovima, kako bi se smanjio štetan učinak onečišćenog zraka.

Izvor:
Environmental Health Perspectives

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.