Žene sklonije razvoju anksioznih poremećaja


Žene sklonije razvoju anksioznih poremećaja

Prema rezultatima novog britanskog istraživanja žene imaju dvostruko veću vjerojatnost da će patiti od nekog od anksioznih poremećaja nego muškarci. Posebnu sklonost ankioznim poremećajima imaju osobe iz Sjeverne Amerike i Zapadne Europe gdje gotovo 8 od 100 osoba boluje od nekog ankisoznog poremećaja, dok je u Istočnoj Aziji učestalost ankisioznih poremećaja manja od 3 u 100 osoba.

Anksiozne poremećaje karakteriziraju prekomjerna briga, strah i izbjegavanje potencijalno stresnih situacija, kao što su društvena okupljanja. Anksiozni poremećaji se liječe kognitivno-bihevioralnom terapijom i lijekovima.

Nije poznato zašto su žene sklonije razvoju anksioznih poremećaja, no pretpostavlja se da bi za navedenu razliku mogla biti odgovorna razlika između ta dva spola u kemijskim procesima u mozgu.

Također, treba spomenuti da su žene sklonije od muškaraca i razvoju drugih mentalnih poremećaja poput depresije.

Inače, u anksiozne poremećaje se ubrajaju napadi panike i panični poremećaj, fobije, opsesivno-kompulzivni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj, akutni stresni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i anksiozni poremećaj zbog općeg zdravstvenog stanja.

Izvor:
Brain and Behavior

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.