Dijagnosticiranje aktiničke keratoze


Dijagnosticiranje aktiničke keratoze

Dijagnoza aktiničke keratoze postavlja se na temelju kliničke slike, a po potrebi i histološke pretrage. Histološki se opažaju hipertrofični, atrofični i bovenoidni tip aktiničke keratoze. Bitne promjene su parahiperkeratoza, pleomorfizam keratinocita bazalnog sloja, pojava diskeratotičnih keratinocita, solarna elastoza i subepidermalni infiltrat.

Za potrebe histoloških pretraga izvodi se biopsija kože. Tijekom biopsije kože vaš liječnik uzima mali uzorak vaše kože za analizu u laboratoriju.

Zadnja izmjena: 30.04.2024.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.