Niska razina vitamina D u plazmi neovisni čimbenik rizika za COVID-19


Niska razina vitamina D u plazmi neovisni čimbenik rizika za COVID-19

Obzirom na naglašen utjecaj metabolita vitamina D na odgovor imunološkog sustava i na razvoj COVID-19, smatra se da su niske razine vitamina D u plazmi neovisni čimbenik rizika za COVID-19 infekciju i hospitalizaciju zbog COVID-19, ukazuje nova studija. 

Inače, rezultati ovog istraživanja su u skladu s rezultatima prethodnih istraživanja na tom području. Valja istaknuti, da je nakon dodavanja vitamina D smanjen rizik od akutne infekcije dišnih putova.

Suboptimalna ili niska razina 25-hidroksivitamina D u plazmi ili 25(OH)D, definirana je kao koncentracija 25-hidroksivitamina D ispod razine od 30 ng/ml.

Izvor:
The FEBS Journal

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.