ADHD povećava rizik od suicida odraslih, posebno žena


ADHD povećava rizik od suicida odraslih, posebno žena

Odrasli s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) imaju zapanjujuće visoku prevalenciju pokušaja suicida (samoubojstva), a žene su posebno izložene većem riziku, ukazuje nova studija.

Naime, studija provedena na gotovo 22.000 odraslih Kanađana otkrila je da je 14% osoba s ADHD-om pokušalo samoubojstvo. To je otprilike pet puta veća stopa nego kod odraslih bez ADHD-a, u kojih stopa iznosi 2,7%.

Stanje kod žena s ADHD-om bilo je posebno zabrinjavajuće, naime, jedna četvrtina njih pokušala je samoubojstvo.

Ipak, treba naglasiti da rezultati sami po sebi ne podrazumijevaju da ADHD dovodi do pokušaja samoubojstva.

Čini se da je veća učestalost depresije i anksioznih poremećaja kod osoba s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) odgovorna za veću stopu pokušaja samoubojstva, kao i veća učestalost zlouporabe droga i alkohola.

Izvor:
Archives of Suicide Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.