Psihonet.com od danas dio Cybermed.hr-a


Psihonet.com od danas dio Cybermed.hr-a

Od danas je zdravstveni portal Psihonet (www.psihonet.com) dio Cybermed.hr-a te su članci i prikazi slučajeva sa Psihoneta dostupni na Cybermed.hr-u u okviru rubrika Članci, Centri A-Z i Osvrti. Tijekom proteklih pet godina na zdravstvenom portalu Psihonet objavljivale su se informacije o bolestima, dijagnostičkim postupcima te mogućnostima liječenja u psihijatriji, neurologiji i psihologiji.

Informacijama i sadržajem na svojim stranicama, Psihonet je želio unaprijediti zdravlje i kvalitetu života osoba s mentalnim ili neurološkim bolestima, pospješiti otkrivanje bolesti i pravovremeno uključivanje u terapijske postupke te smanjiti stigmatiziranost oboljelih od mentalnih i neuroloških bolesti.

Novosti iz područja psihijatrije, neurologije i psihologije moći ćete i ubuduće pratiti na Cybermed.hr-u. 

Sljedeće članke sa Psihoneta možete pronaći na Cybermed.hr-u:

Somatoformni poremećaji

Anksiozni poremećaji

Disocijativni poremećaji

Poremećaji raspoloženja

Shizofrenija i srodni poremećaji

Psihoseksualne smetnje

Ovisnosti

Poremećaji jedenja

Delirij i demencija

Poremećaji spavanja

Ostali članci iz područja psihijatrije

Članci iz područja neurologije

Članci iz područja psihologije