Antipsihotici povezani s ranijom smrću oboljelih od Parkinsonove bolesti


Antipsihotici povezani s ranijom smrću oboljelih od Parkinsonove bolesti

Oboljeli od Parkinsonove bolesti koji dobivaju antipsihotike za liječenje psihoze i demencije, izloženi su većem riziku da će umrijeti ranije, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo gotovo 7.900 oboljelih od Parkinsonove bolesti. Inače, antipsihotici se osim za liječenje psihoze koriste i za liječenje drugih mentalnih bolesti poput bipolarnog poremećaja, anksioznog poremećaja i demencije.

Također, treba spomenuti da se psihoza javlja u čak 60 posto oboljelih od Parkinsonove bolesti, a demencija u 80 posto oboljelih, i to većinom u kasnijoj fazi bolesti.

Tijekom istraživanja, oboljeli od Parkinsonove bolesti su uzimali konvencionalne antipsihotike poput haloperidola i klorpromazina i atipične antipsihotike poput risperidona, olanzapina i kvetiapina.

Rezultati su pokazali da su pacijenti s Parkinsonom koji uzimaju antipsihotike izloženi dvostuko većem riziku da će umrijeti u narednih šest mjeseci nego pacijenti koji nisu uzimali antipsihotike. Najvećem riziku od prijevremene smrti bili su izloženi pacijenti koji su uzimali haloperidol.

Izvor:
JAMA Neurology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.