Dugotrajna izloženost zagađenom zraku povezana s demencijom


Dugotrajna izloženost zagađenom zraku povezana s demencijom

Dugotrajna izloženost zagađenju sitnim lebdećim česticama (PM2.5) povezana je s povećanim rizikom od demencije uzrokovane svim uzrocima, ukazuje nova studija.

Jednako tako, pokazalo se da je rizik od demencije uzrokovane svim uzrocima povećan 16 posto pri svakom povećanju pomičnog prosjeka 10-godišnjeg PM2,5 za 1 µg/m3.

Smatra se, da su rezultati ovog istraživanja još jedan dokaz u nizu o neurodegenerativnim učincima zagađenja zraka te posljedičnom razvoju demencije.

Prema mišljenju stručnjaka, smanjenje izloženosti zagađenom zraku moglo bi pridonijeti smanjenju učestalosti demencije.

Inače, neurodegenerativne bolesti, uključujući Alzheimerovu demenciju i srodne demencije, predstavljaju sve veći teret za naše društvo koje brzo stari. U 2016. godini demencija je bila peti vodeći uzrok smrti u svijetu. Budući da niti jedan lijek uspješno ne mijenja tijek demencije, sve je veći fokus na prevenciji rješavanjem potencijalno promjenjivih čimbenika rizika među kojima je i zagađeni zrak.

Izvor:
Environmental Health Perspectives

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.