FDA odobrila lijek koji predstavlja značajan napredak u liječenju uznapredovalog raka dojke


FDA odobrila lijek koji predstavlja značajan napredak u liječenju uznapredovalog raka dojke

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) je po ubrzanom postupku odborila primjenu lijeka palbocikliba za liječenje uznapredovalog ili metastatskog raka dojke u žena u postmenopauzi.

Palbociklib djeluje tako što inhibira molekule znane kao ciklin-ovisne kinaze (CDK) 4 i 6, koje su uključene u promicanje rasta stanica raka.

Inače, palbociklib je namjenjen ženama s metastatskim rakom dojke koji je pozitivan na estrogenski receptor (ER+), a negativan na HER2 (protein humanog epidermalnog faktora rasta 2), koje još nisu primile endokrinu terapiju (hormonsku terapiju).

Jednako tako, palbociklib se može koristiti za liječenje raka dojke u kombinaciji s letrozolom.

Na temelju dosadašnjih kliničkih istraživanja smatra se da palbociklib može ponuditi znatno poboljšanje u odnosu na raspoložive terapije za liječenje metastatskog karcinoma dojke. Naime, pacijentice liječene kombinacijom palbocikliba i letrazola živjele su 20,2 mjeseca bez napredovanja bolesti dok je u pacijentica liječenih samo letrozolom navedeni učinak trajao samo 10,2 mjeseca.

Najčešće nuspojave uočene kod primjene palbocikliba bile su neutropenija, leukopenija, anemija, infekcija gornjih dišnih puteva, mučnina, stomatitis, alopecija, proljev, trombocitopenija, smanjeni apetit, povraćanje, umor, periferna neuropatija i krvarenje iz nosa.

Preporuča se praćenje krvne slike prije početka terapije i na početku svakog ciklusa liječenja.

Izvor:
FDA

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.