Krema 5-FU smanjuje potrebu za kirurškim zahvatom u oboljelih od raka kože


Krema 5-FU smanjuje potrebu za kirurškim zahvatom u oboljelih od raka kože

Primjena kreme koja sadrži 5% fluorouracil (5-FU) tijekom 2 do 4 tjedna, može u pacijenata s rakom kože, bilo da se radi o bazocelularnom ili planucelularnom karcinomu, smanjiti potrebu za kirurškim zahvatom, ukazuju rezultati četverogodišnje studije. Naime, pokazalo se da je potreba za kirurškim zahvatom smanjena za 75 posto tijekom godine nakon terapije za planocelularni karcinom te 11 posto za bazocelularni karcinom.  

Inače, topikalni 5-FU je već dugi niz godina u uporabi, a koristi se u liječenju aktnične keratoze, koja je prekursor planocelularnog karcinoma te se i očekivalo da će njena primjena imati bolji učinak u pacijenata s planocelularnim karcinomom

Smatra se da bi se najbolji učinak u borbi protiv planocelularnog karcinoma postigao ako bi se spomenuta terapija kremom 5-FU ponavljala svake godine.

Valja spomenuti da karcinom pločastih stanica ima veliku učestalost te da je primjena ove kreme u njegovu liječenju važna za svekupno javno zdravlje.

Izvor:
JAMA Dermatology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.