Monoklonsko protutijelo prasinezumab obećava u usporavanju brzog napredovanja Parkinsonove bolesti


Monoklonsko protutijelo prasinezumab obećava u usporavanju brzog napredovanja Parkinsonove bolesti

Obilježje Parkinsonove bolesti je agregacija α-sinukleina, za koji se smatra da se širi između neurona i doprinosi patogenezi Parkinsonove bolesti. Jedna od prvih terapijskih opcija za ciljanje agregiranog α-sinukleina bilo je monoklonsko protutijelo prasinezumab, koje je ispitivano u kliničkim ispitivanjima faze II među pacijentima s ranim stadijem Parkinsonove bolesti koji su bili dio studije PASADENA.

Rezultati studije pokazali su da je prasinezumab bio učinkovitiji u usporavanju napredovanja motoričkih znakova kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću s brzo napredujućim oblikom bolesti. Analize subpopulacije otkrile su da pacijenti s difuznim malignim fenotipovima ili oni koji su na početku koristili inhibitore monoaminooksidaze B, koji su pokazatelji brzog napredovanja bolesti, pokazuju sporije znakove degeneracije povezane s motorikom u usporedbi s pacijentima s fenotipovima koji ne ukazuju na brzo napredovanje Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Nature Medicine

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.