Nova terapija moglo bi biti bolja opcija za pacijente s rakom debelog crijeva


Nova terapija moglo bi biti bolja opcija za pacijente s rakom debelog crijeva

Prema rezultatima nove studije, ciljana transarterijska radioembolizacija (TARE) uz kemoterapiju poboljšava preživljenje bez progresije bolesti kod oboljelih od raka debelog crijeva u kojih je rak metastazirao u jetru.

Obzirom da su većina pacijenata s rakom debelog crijeva i metastazama u jetri loši kandidati za kiriurški zahvat, smatra se da bi ovaj novi tretman mogao biti bolja opcija liječenja u usporedbi sa samom kemoterapijom.

Inače, u oko 60 posto pacijenata s dijagnozom raka debelog crijeva dolazi do širenja raka, pri čemu je jetra glavno mjesto širenja. Dok se rak debelog crijeva često može liječiti kirurškom resekcijom, difuzne metastaze u jetri mnogo su manje podložne kirurškom liječenju. Naime, rak je ili raspostranjen na način da se ne može sigurno operirati, ili veličina lezija to onemogućuje.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.