Oralni antikoagulansi koji nisu antagonisti vitamina K dobar izbor za pacijente s fibrilacijom atrija i dijabetesom


Oralni antikoagulansi koji nisu antagonisti vitamina K dobar izbor za pacijente s fibrilacijom atrija i dijabetesom

Prema rezultatima nove studije, za pacijente s fibrilacijom atrija i dijabetesom, primjena oralnih antikoagulansa koji nisu antagonisti vitamina K (NOAC) povezana je s manjim rizikom od komplikacija dijabetesa i smrtnosti nego kod primjene varfarina.

Naime, pokazalo se da su opasnosti od razvoja makrovaskularnih komplikacija, mikrovaskularnih komplikacija, hitnih stanja i smrtnosti, bile značajno niže za pacijente koji su primali oralne antikoagulanse koji nisu antagonisti vitamina K  nego za pacijente koji su primali varfarin.

Smatra se da bi oralni antikoagulansi koji nisu antagonisti vitamina K (NOAC) mogli biti bolji terapijski izbor od varfarina za smanjenje ovih komplikacija i smrtnosti kod pacijenata s fibrilacijom atrija i dijabetesom koji zahtijevaju oralno liječenje antikoagulansima.

Izvor:
Annals of Internal Medicine

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.