Pomoću krvne grupe može se predvidjeti težina COVID-19


Pomoću krvne grupe može se predvidjeti težina COVID-19

Rezultati dviju novih studija pokazali su da je među pacijentima s COVID-19 bio manji postotak ljudi s krvnom grupom 0 i veći postotak onih s krvnim grupama A, B i AB. Također, pokazalo se da osobe s krvnim grupama A, B ili AB imaju veću vjerojatnost da će se zaraziti sa SARS-CoV-2.

Valja spomenuti, da se pokazalo da oboljeli od COVID-19 s krvnom gupom A ili AB imaju veću vjerojatnost da će trebati mehaničku ventilaciju što ukazuje da imaju veći stupanj oštećenja pluća zbog COVID-19.

Jednako tako, pokazalo se da je više pacijenata s krvnom grupom A ili AB trebalo dijalizu zbog zatajenja bubrega.

Rezultati ovih istraživanja ukazuju da pacijenti s COVID-19 sa krvnim grupama A i AB mogu imati povećani rizik od disfunkcije ili zatajenja organa od onih s krvnom grupom 0 ili B.

Izvor:
Blood Advances

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.