Reumatoidni artritis povezan s većim rizikom od stenoze aorte


Reumatoidni artritis povezan s većim rizikom od stenoze aorte

Reumatoidni artritis (RA) povezan je s većim rizikom za razvoj aortne stenoze, prema nedavno objavljenoj studiji koja je uključivala 73.070 bolesnika s reumatoidnim artritisom i 639.268 podudarnih kontrolnih osoba bez reumatoidnog artritisa.

Rezultati ove studije sugeriraju da je reumatoidni artritis povezan s većim rizikom od razvoja stenoze aorte, kao i kasnijim rizicima od intervencije na aortnom zalisku i smrti povezane sa stenozom aorte.

Prema mišljenju stručnjaka, potrebne su buduće studije kako bi se potvrdilo može li valvularna bolest srca, posebno aortna stenoza, biti zanemarena komplikacija kardiovaskularne bolesti kod reumatoidnog artritisa.

Izvor:
JAMA Internal Medicine

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.