Sve više žena u dobi od ≥65 godina ima kasni stadij raka vrata maternice


Sve više žena u dobi od ≥65 godina ima kasni stadij raka vrata maternice

Rezultati nove studije u kojoj su sudjelovale 12.442 žene u dobi od ≥ 21 godine, pokazali su da je teret uznapredovalog raka vrata maternice povećan za žene u dobi od ≥65 godina.

Naime, pokazalo se da je u usporedbi s mlađim ženama (<65 godina), više žena u dobi od ≥65 godina imalo kasni stadij bolesti (71 naspram 48 posto). U usporedbi s pacijenticama <65 godina, žene ≥65 godina imale su niže petogodišnje relativno preživljenje u kasnoj fazi (23,2 do 36,8 posto naspram 41,5 do 51,5 posto).

Prema mišljenju stručnjaka, ovi rezultati naglašavaju potrebu za boljim razumijevanjem kako trenutna paradigma probira može biti neuspješna kod žena starijih od 65 godina.

Izvor:
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.