Home / Centri A-Z / Rak vrata maternice i HPV

Rak vrata maternice i HPV

Rak vrata maternice i HPV

Što je rak vrata maternice?

HPV infekcija je vrlo česta infekcija u žena i muškaraca, prenosi se spolnim odnosom i uzrokuje rak vrata maternice u malom postotku zaraženih žena. Problem je što gotovo 80% spolno aktivnih žena bude bar jednom tijekom života zaraženo, pa tada i mali postotak postaje relativno velika brojka.

Na rak pločastih stanica otpada 80 do 85 posto sveukupnog raka vrata maternice; većina ostatka otpada na adenokarcinome. Sarkomi i neuroendokrini tumori malih stanica su rijetki.

Ovu edukaciju potpomaže Nacionalni odbor za promicanje prevencije raka vrata maternice

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje