Vruća klima pogoršava ishode kronične bolesti bubrega


Vruća klima pogoršava ishode kronične bolesti bubrega

Pacijenti s kroničnom bubrežnom bolešću koji žive u najtoplijim zemljama doživjeli su dodatnih 8% pada u funkciji bubrega svake godine u usporedbi s onima koji žive u umjerenim klimatskim uvjetima, otkriva nova studija.

Rezultati sugeriraju da je toplina klinički važan čimbenik u lošijim ishodima za bubrežne bolesnike u vrućim zemljama, bez obzira na to je li zemlja s visokim ili niskim prihodima i drugim zdravstvenim varijablama kao što je dijabetes.

Kronična bubrežna bolest (CKD), koja opisuje probleme s bubrezima zbog niza uzroka, često dovodi do postupnog gubitka funkcije bubrega tijekom vremena i pogađa jednu od deset osoba u svijetu. Nakon što bolesnikovi bubrezi više ne rade dovoljno dobro da bi ga održavali na životu, potrebna je nadomjesna terapija bubrega - dijaliza ili transplantacija bubrega.

Izvor:
The Lancet Planetary Health

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.