Omikron varijanta SARS-CoV-2


Omikron varijanta SARS-CoV-2

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) klasificirao je 26. studenog 2021. varijantu SARS-CoV-2 koja pripada liniji Pango B.1.1.529 kao varijantu koja izaziva zabrinutost (VOC) zbog zabrinutosti u vezi s imunološkim bijegom i potencijalno povećanom prijenosom u usporedbi s varijantom Delta. Jednako tako, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificirala je istu varijantu kao VOC i dodijelila joj oznaku Omicron.

Nova varijanta SARS-CoV-2 Omikron prvi je put otkrivena u uzorcima prikupljenim 11. studenog 2021. u Bocvani, a potom u uzorcima prikupljenim 14. studenog i kasnije u Južnoaričkoj Republici. Jedan slučaj je otkriven u Hong Kongu s poviješću putovanja u Južnoafričku Republiku, datum prikupljanja 18. studenog 2021. Do 26. studenog 2021. Omikron varijanta identificirana je u Bocvani, Južnoafričkoj Republici, Izraelu, Hong Kongu i Belgiji.

Omikron varijanta je najdivergentnija varijanta novog koronavirusa SARS-CoV-2 koja je do sada otkrivena u značajnom broju tijekom SARS-CoV-2 pandemije, što izaziva ozbiljnu zabrinutost da bi mogla biti povezana sa značajnim smanjenjem učinkovitosti cjepiva protiv SARS-CoV-2 i povećanim rizikom od reinfekcije. Nekoliko promjena u slijedu koji kodira protein šiljka (engl. spike, S) virusa SARS-CoV-2, opisano je prije i povezane su s povećanom transmisivnošću, imunološkim bijegom ili drugim svojstvima.

Inače, prethodno opisana sintetička varijanta s 20 mutacija u proteinu šiljka bila je povezana s gotovo potpunim imunološkim bijegom. Kako varijanta Omikron nosi još više mutacija u S-genu u odnosu na ovu varijantu, očekuje se vrlo značajan učinak na neutralizaciju. Međutim, potrebna su daljnja virološka istraživanja i studije učinkovitosti cjepiva kako bi se procijenilo u kojoj će mjeri varijanta Omikron imati utjecaja na učinkovitost cjepiva i proboj infekcije.

Što se tiče prenosivosti varijante Omikron, brzi tempo zamjene varijante Delta varijantom Omikron u Južnoj Africi, izaziva zabrinutost da je ova varijanta SARS-CoV-2 znatno prenosivija od Delta varijante. Također, treba spomenuti, da bi opažena visoka stopa rasta mogla biti posljedica imunološkog bijega. Prema mišljenju stručnjaka, potrebni su dodatni podaci kako bi se mogla pružiti pouzdana procjena prenosivosti varijante Omikron.

Trenutačno nema dostupnih informacija za procjenu bilo kakve promjene u ozbiljnosti infekcije povezane s varijantom Omikron. Preliminarne informacije iz Južne Afrike su da trenutno nikakvi neobični simptomi nisu povezani s Omikron varijantom SARS-CoV-2, a slično kao i kod drugih varijanti SARS-CoV-2, neke osobe su asimptomatske.

Inače, prethodna iskustva s varijantama Alfa, Beta i Delta pokazuju da širenje novih varijanti može biti vrlo brzo. S obzirom na svoj potencijal imunološkog bijega i moguću prednost u prijenosu u usporedbi s Delta varijantom, Omikron varijanta može imati sposobnost brzog širenja.

Literatura:

  1. Implications of the emergence and spread of the SARS-CoV-2 B.1.1. 529 variant of concern (Omicron) for the EU/EEA. European Centre for Disease Prevention and Control. Dostupno na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Implications-emergence-spread-SARS-CoV-2%20B.1.1.529-variant-concern-Omicron-for-the-EU-EEA-Nov2021.pdf

Zadnja izmjena: 27.11.2021.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.