Oko 4 od 100 hospitalizirane djece s COVID-19 može razviti neurološke komplikacije


Oko 4 od 100 hospitalizirane djece s COVID-19 može razviti neurološke komplikacije

U nedavno objavljenoj studiji u stručnom medicinskom časopisu The Lancet’s Child & Adolescent Health, britanski znanstvenici su detaljno opisali neurološke i psihijatrijske manifestacije teškog COVID-19 u djece. Kao što je spomenuto u studiji, procijenjena prevalencija neuroloških komplikacija povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom i multisistemskim upalnim sindromom kod hospitalizirane djece i adolescenata iznosila je oko 3,8 slučajeva na 100 pacijenata.

Osim respiratornih i kardiovaskularnih komplikacija, pacijenti s COVID-19 imaju visok rizik od razvoja neuroloških simptoma, uključujući encefalopatiju, moždani udar, neuromuskularne poremećaje i epileptičke napadaje. U dječjih bolesnika s COVID-19 utvrđeno je da se infekcija sa SARS-CoV-2 udružuje s multisistemskim upalnim sindromom u djece (MIS-C), što je rijetko, ali ozbiljno stanje s teškom sekundarnom upalom.

Tipično, MIS-C povezan s SARS-CoV-2, koji se naziva i dječji upalni multisistemski sindrom privremeno povezan sa SARS-CoV-2 (PIMS-TS), javlja se tjednima nakon početka infekcije. 

Glavne neurološke komplikacije bolesnika u neurološkoj skupini COVID-19 bili su akutni demijelinizacijski sindrom, teška encefalopatija, periferna encefalopatija (Guillain-Barreov sindrom), poremećaj kretanja, psihoza i tranzitorna ishemijska ataka (TIA). Dok su u bolesnika koji pripadaju PIMS-TS neurološkoj skupini, glavne komplikacije bile sistemske značajke, encefalopatija, promjene u ponašanju, halucinacije, meningizam i znakovi zahvaćenosti perifernog ili središnjeg živčanog sustava.

Smatra se, da ova studija dobro ističe razliku u neurološkim manifestacijama kod djece zaražene SARS-CoV-2 sa ili bez PIMS-TS.

Izvor:
The Lancet Child & Adolescent Health

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.