COVID-19 povezan s većim rizikom od demencije kod starijih osoba


COVID-19 povezan s većim rizikom od demencije kod starijih osoba

Istraživanja pokazuju da su starije odrasle osobe koje su imale SARS-CoV-2 infekcije izložene većem riziku od kognitivnog pada u usporedbi sa zdravim odraslim osobama ili osobama s drugim respiratornim bolestima. Neurobiološke studije također su otkrile da SARS-CoV-2 može potaknuti imunološku disregulaciju, upalu u središnjem živčanom sustavu i autoimune reakcije koje mogu pogoršati i ubrzati neurodegenerativna stanja.

Nadalje, povećane razine tau agregacije, taloženja amiloida-beta, tau, neurofilamentnog lakog lanca i drugih markera cerebrospinalne tekućine povezanih s COVID-19 naglašavaju potrebu za procjenom njegove uloge u izazivanju novonastale demencije.

Rezultati nove studije pokazuju da bi SARS-CoV-2 infekcije mogle biti povezane s većim rizikom od novonastale demencije u odraslih osoba starijih od 60 godina tijekom subakutne ili kronične faze infekcije nakon dijagnoze COVID-19. Međutim, čini se da rizik od nove demencije nakon COVID-19 nije veći od onog nakon drugih respiratornih infekcija, poput gripe ili bakterijskih infekcija.

Analize podskupina također su pokazale da su, bez obzira na status COVID-19, žene bile izložene većem riziku od razvoja Alzheimerove bolesti i demencije svih uzroka od muškaraca. Ozbiljnost bolesti COVID-19 kod starijih osoba također je bila povezana s povećanim rizikom od novonastale demencije.

Izvor:
The Lancet 

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.