Kombinacija lijekova pomaže oboljelima od raka želuca


Kombinacija lijekova pomaže oboljelima od raka želuca

Za pacijente s adenokarcinomom želuca/gastroezofagealne spojnice (G/GEJ), kombinacija kadonilimaba i kemoterapije povezana je s poboljšanim ukupnim preživljenjem i preživljenjem bez progresije, ukazuje nova studija.

Medijan ukupnog preživljenja bio duži u skupini koja je primala kadonilimab u odnosu na placebo grupu (15,0 u odnosu na 10,8 mjeseci; omjer rizika, 0,62).

Kadonilimab je PD-1/CTLA-4 bispecifično monoklonsko protutijelo razvijeno za liječenje raznih tipova solidnih tumora.

Smatra se, da ovo otkriće može promijeniti trenutnu praksu liječenja raka želuca. Naime, kadonilimab u kombinaciji s kemoterapijom mogao bi postati novi standard skrbi u prvoj liniji liječenja raka želuca, čak i za pacijente s niskom ekspresijom PD-L1.

Izvor:
American Association for Cancer Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.