Liječenje raka želuca


Liječenje raka želuca

Liječenje raka želuca može se provesti resekcijom (kirurška ili endoskopska), kemoterapijom, radioterapijom (zračenjem) ili kombinacijom navedenih metoda, a odabir ovisi o stadiju bolesti i stanju bolesnika.

Kurativno kirurško liječenje uključuje uklanjanje većeg dijela ili cijelog želuca s drenažnim limfnim čvorovima u slučaju kada je bolest ograničena na želudac i regionalne limfne čvorove.

Adjuvantna kemoterapija ili kombinacija kemoterapije i zračenja nakon kirurškog zahvata može pomoći ukoliko je tumor resektabilan.

Metastaze ili široko zahvaćanje limfnih čvorova onemogućuju provođenje kurativnog kirurškog zahvata. U većini slučajeva treba provesti palijativne zahvate radi poboljšanja kvalitete bolesnikova života.

Neoperabilni bolesnici se liječe polikemoterapijskim protokolima.

Prognoza liječenja najviše ovisi o stadiju, no krajnje preživljavanje je vrlo loše, naime 5-godišnje preživljavanje je manje od 5 do 15 posto, zbog otkrivanja raka u uznapredovaloj fazi bolesti.

Ukoliko je tumor ograničen na sluznicu ili podsluznicu, petogodišnje preživljavanje može biti i do 80 posto. Za tumore koji zahvaćaju lokalne limfne čvorove, preživaljavanje se kreće od 20 do 40 posto.

Limfom želuca i gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) imaju bolju prognozu.

Zadnja izmjena: 15.04.2012.