Poboljšana raznolikost mikrobiote crijeva ublažava simptome autizma


Poboljšana raznolikost mikrobiote crijeva ublažava simptome autizma

Prema novom istraživanju, mijenjanje mirkobiote crijeva kod autistične djece moglo bi značajno smanjiti ozbiljnost simptoma koje ona doživljavaju. Inače, poremećaji autističnog spektra su složeni neurobiološki poremećaji koji umanjuju društvene interakcije i komunikaciju i dovode do ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih obrazaca ponašanja, interesa i aktivnosti.

U osoba s autizmom opažen je niz komorbiditeta, a pojavnost i ozbiljnost gastrointestinalnih problema naizgled koreliraju s težinom autizma.

Gastrointestinalni simptomi povezani s autizmom uključuju kroničnu konstipaciju, proljev i bol u trbuhu, a mogu se javiti i gastroezofagealni refluks i gastritis.

Valja istaknuti, da velik broj djece s autizmom ima i gastrointestinalne poteškoće.

Mikrobiota crijeva ima važnu ulogu u probavi, imunološkom sustavu i reguliranju rasta štetnih bakterija. Neka istraživanja sugeriraju da mikrobiom crijeva također može ublažiti neurološke probleme.

Izvor:
Scientific Reports

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.