SAD: Učestalost raka debelog crijeva u mlađih od 50 godina u porastu


SAD: Učestalost raka debelog crijeva u mlađih od 50 godina u porastu

Prema najnovijim podacima incidencija kolorektalnog karcinoma u odraslih osoba mlađih od 50 godina povećala se u SAD-u od 1970. godine. Jednako tako, uočeno je da se u odraslih osoba mlađih od 50 godina rak debelog crijeva češće dijagnosticira u uznapredovaloj fazi bolesti. Naime, čak 51,6 posto mlađih odraslih osoba je u vrijeme dijagnoze imalo rak debelog crijeva u III. i IV. stadiju bolesti. U osoba starijih od 50 godina, samo njih 40 posto imalo je rak debelog crijeva u uznapredovaloj fazi bolesti.

Također, treba spomenuti da se udio kolorektalnih karcinoma dijagnosticiranih u mlađih osoba povećao u urbanim područjima, ali ne i u ruralnim područjima.

Do nedavno su smjernice za rano otkrivanje raka debelog crijeva preporučivale početak probira za rak debelog crijeva u 50. godini. Sada, mnoge smjernice preporučuju probir u dobi od 45 godina, no većina liječnika i pacijenata ne slijedi te preporuke.

Smatra se da bi povećanja tjelesne težine i promjene u crijevnom mikrobiomu mogle biti odgovorne za povećanje stope raka debelog crijeva kod mlađih odraslih osoba.

Izvor:
Cancer

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.