Statini mogu biti ključni u smanjenju rizika od demencije kod osoba sa zatajenjem srca


Statini mogu biti ključni u smanjenju rizika od demencije kod osoba sa zatajenjem srca

Demencija je jedan od najvećih tereta komorbiditeta kod starijih ljudi, a broj slučajeva u svijetu iznosi oko 46,8 milijuna. Isto tako, preko 64 milijuna pojedinaca u svijetu nosi teret zatajivanja srca, a njegova prevalencija i dalje raste.

Zatajenje srca i demencija imaju mnogo zajedničkih patoloških mehanizama i čimbenika rizika. Neka su istraživanja čak istaknula da zatajenje srca intrinzički potiče razvoj demencije.

Nova studija pokazala je da uporaba statina smanjuje rizik od demencije kod osoba sa zatajenjem srca za 20%. Sukladno tome, korisnici statina imali su 28% manji rizik od Alzheimerove bolesti, 18% manji rizik od vaskularne demencije i 20% manji rizik od nespecificirane demencije u usporedbi s onima koji nisu koristili statine. Dodatno, uporaba statina smanjila je rizik od smrtnosti od svih uzroka za 30%.

Smatra se, da bi se buduća istraživanja trebala usredotočiti na daljnju provjeru neuroprotektivnog potencijala statina.

Izvor:
The Lancet Regional Health

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.