Unos natrija povezan s rizikom od atopijskog dermatitisa


Unos natrija povezan s rizikom od atopijskog dermatitisa

Povećana konzumacija natrija u ishrani može povećati rizik od atopijskog dermatitisa, pokazuju rezultati nove studije. Smatra se da ovi podaci podržavaju ograničenje unosa soli kao jeftinu i sigurnu intervenciju za atopijski dermatitis. 

Inače, atopijski dermatitis je kronični upalni poremećaj kože koji uvelike varira u svojoj kliničkoj prezentaciji na koju utječu genetski, fiziološki i okolišnih čimbenici.

Prehrana može biti važan čimbenik okoliša koji pokreće nastanak i perzistenciju atopijskog dermatitisa. Naime, nedavni rezultati pokazuju da je većina izmjenjivog natrija u tijelu pohranjena u koži i da okolina s visokim udjelom natrija izaziva i održava lokalnu imunološku disregulaciju, što podupire hipotezu da bi pretjerani unos natrija hranom mogao biti povezan s atopijskim dermatitisom.

Izvor:
Society for Investigative Dermatology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.