Obećavajući rezultati novog lijeka za rak gušterače


Obećavajući rezultati novog lijeka za rak gušterače

Pacijenti s lokalno uznapredovalim rakom gušterače živjeli su znatno duže nakon primjene novog lijeka adavosertiba (AZD1775) u kombinaciji s kemoradijacijom (21,7 vs 14 mjeseci), ukazuju rezultati nove studije.

Nove terapije koje povećavaju lokalnu kontrolu i imaju sistemsku djelotvornost mogu imati najveći potencijal za poboljšanje ishoda liječenja u pacijenata s neoperabilnom, nemetastatskom bolešću.

U istraživanju je sudjelovalo 34 pacijenta koji su imali srednju životnu dob od 68 godina. Pet pacijenata imalo je stadij cT4N1M0 bolesti, a ostali su imali stadij cT4N0M0; srednja veličina tumora bila je 3 cm.

Rak gušterače jedan je od najsmrtonosnijih karcinoma, s prosječnom petogodišnjom stopom preživljavanja od 9 posto. Općenito se zna proširiti na udaljene dijelove tijela i obično je rezistentan na kemoterapiju i radioterapiju. 

Inače, osobe starije od 65 godina izložene su većem riziku od razvoja raka gušterače. Muškarci, ljubitelji duhana, pretili, dijabetičari, te oni koji imaju kronični pankreatitis i obiteljsku anamnezu raka gušterače, u najvećem su riziku od ovog karcinoma.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.