Upalna bolest crijeva može povećati rizik od određenih komplikacija tijekom trudnoće


Upalna bolest crijeva može povećati rizik od određenih komplikacija tijekom trudnoće

Trudnice s upalnom bolešću crijeva (IBD) vjerojatnije će biti podvrgnute porodu carskim rezom te  su izložene određenim rizicima tijekom trudnoće, pokazala je analiza više studija.

Ova analiza je pokazala da je jedna trećina svih poroda kod žena s upalnom bolešću crijeva bila carskim rezom, što predstavlja gotovo dvostruko povećanje u odnosu na broj poroda carskim rezom u žena bez upalne bolesti crijeva.

Jednako tako, pokazalo se, da su trudnice s upalnom bolesti crijeva izložene većem riziku od gestacijskog dijabetesa i prijevremenog pucanja ovoja. Čini se da učestalost poremećaja kao što su preeklampsija, abrupcija placente i placenta previa, nije povećana u žena s upalnom bolesti crijeva.

Inače, u upalnu bolest crijeva ubrajaju se Crohnova bolest i ulcerozni kolitis.

Izvor:
Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.