Preeklampsija i eklampsija


Preeklampsija je trudnoćom inducirana hipertenzija s proteinurijom dok eklampsiju karakteriziraju konvulzivni napadi.

Preeklampsija se javlja u 3 do 7 posto trudnica, obično prvorotkinja te žena s već postojećom hipertenzijom ili vaskularnom bolesti. Preeklampsija i eklampsija se javljaju između 20. tjedna trudnoće i kraja 1. tjedna nakon poroda. Neliječena preeklampsija se tipično prikriva tijekom različitog vremenskog razdoblja, a zatim naglo napreduje u eklampsiju. Eklampsija se razvija u 1 na 200 bolesnica s preeklampsijom, i neliječena je obično smrtonosna.

HELLP sindrom (hemoliza, povišene vrijednosti jetrenih enzima, snižen broj trombocita) je glavna komplikacija koja se može dogoditi kod bolesnica s blagom preeklampsijom.

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike te uz pomoć laboratorijskih testova (KKS, pregled urina, razina elektrolita, protrombinsko vrijeme, jetrene probe, parcijalno tromboplastinsko vrijeme, serumska ureja i kreatinin). Liječenje se prilagođava stupnju bolesti te tjednu trudnoće.

Zadnja izmjena: 13.12.2010.