Visoke doze valproata povezane sa značajnim debljanjem


Visoke doze valproata povezane sa značajnim debljanjem

Visoke doze valproata povezane su s povećanjem tjelesne težine kod psihijatrijskih bolesnika, s najvećim povećanjem prijavljenim kod onih koji su uzimali ≥ 1300 mg/dan, ukazuje nova studija.

Studija je uključivala 215 pacijenata (srednja dob, 48 godina; 50% žene) kojima je dijagnosticiran bipolarni poremećaj (38%), shizoafektivni poremećaj (26%), shizofrenija (17%) ili druga stanja (16%).

Svako povećanje doze valproata od 500 mg bilo je povezano s povećanjem tjelesne težine od 0,52% mjesečno tijekom godine dana (P < 0,001), povezanost koja je bila očita prije i nakon 3 mjeseca liječenja.

Valja spomenuti, da nije pronađena povezanost između doza valproata i glukoze u krvi, razine lipida ili krvnog tlaka tijekom razdoblja liječenja od 6 mjeseci.

Smatra se, da ovi rezultati naglašavaju potrebu da kliničari pomno prate pacijente koji uzimaju valproat zbog povećanja tjelesne težine te da propisuju najniže učinkovite doze.

Valproat spada u skupinu lijekova koji se nazivaju antiepileptici te je namjenjen liječenju epilepsije i epizoda manije u bipolarnom poremećaju. Jednako tako, valproat se uz antipsihotik koristi u liječenju shizofrenije i shizofreniji sličnih bolesti.

Izvor:
Journal of Clinical Psychiatry

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.