Klinička slika bipolarnog poremećaja


Klinička slika bipolarnog poremećaja

Bipolarni afektivni poremećaj ima dva osnovna obilježja u odnosu na kliničku sliku:

  1. izmjenjivost kliničkih slika
  2. poremećaj raspoloženja, koji je praćen adekvatnim afektom i manifestacijama tog poremećaja u nizu drugih simptoma, prije svega: poremećaj nagona, prosuđivanja, vitalnosti, mišljenja, pažnje, motorike, ponašanja, kritičnosti prema sebi i drugima

Manija je karakterizirana slijedećim simptomima:

  • pojačana do ekstremno ubrzana životna i vegetativna i ukupna aktivnost, koja nije u skladu s uobičajenom bolesnikovom aktivnošću
  • osnovni životni dinamizmi su prenaglašeni i najčešće neusklađeni (hiperhormičnost)
  • povišena stanja emocija (hipertimičnost)

Manija obično počinje postepeno i često se poneki simptomi razvijaju i po nekoliko tjedana. Samo u slučajevima jatrogeno izazvane manije simptomi počinju vrlo naglo, ponekad tijekom jednog dana.

U nepsihotičnim manijama kliničkim slikama dominira hiperaktivnost, pojačani seksualni nagoni, pojačani apetit, ali bolesnici često "nemaju vremena jesti", skloni su pretjeranom trošenju novaca, zaduživanju, logoroični, skloni nezgodnim šalama, izrazito veseli i/ili razdražljivi, aktivni u organizaciji različitih poduhvata, zabava, druženja, žele pokazati svoje vrline (estetske, seksualne i sl.), ekscitiran, upadno se odijevaju, obično se pretjerano kite, skloni su pisati pisma, udvarati se, mimika im je živa, djeluju toplo, ne ispunjavaju obećanja, bježe s teme na temu, govor im je logoroičan (vrlo često zbog ubrzanog i dugotrajnog pričanja postaju afonični), duktus pseudoinkoherentan. Hipervigilni su, aktivna pažnja oštećena do nivoa jakog smanjenja tenaciteta. Pamćenje i svijest nisu oštećeni. Potreba za snom izrazito smanjena, to su bolesnici, koji i uz visoku dozu antipsihotika i hipnotika u akutnoj fazi spavaju 2-3 sata.

Zadnja izmjena: 30.04.2024.