Hipertenzivni poremećaji u trudnoći snažno povezani s kardiovaskularnom smrtnošću nakon poroda


Hipertenzivni poremećaji u trudnoći snažno povezani s kardiovaskularnom smrtnošću nakon poroda

Rezultati nove studije pokazali su da su hipertenzivni poremećaji u trudnoći snažno povezani s fatalnim kardiovaskularnim bolestima do godinu dana nakon rođenja.

Među hipertenzivnim poremećajima koji uzrokuju opasno visok krvni tlak tijekom trudnoće - kronična hipertenzija, gestacijska hipertenzija, preeklampsija bez težih obilježja, preeklampsija s teškim obilježjima, superponirana preeklampsija i eklampsija - svi osim gestacijskog dijabetesa bili su povezani s udvostručenjem rizika od smrtonosnih kardiovaskularnih bolesti u usporedbi sa ženama s normalnim krvnim tlakom.

Eklampsija, stanje u kojem hipertenzivni poremećaji uzrokuju napadaje, bila je povezana s gotovo 58 puta povećanjem smrtonosnih kardiovaskularnih bolesti.

Trudnice s hipertenzivnim poremećajima, osobito one s već postojećom hipertenzijom, trebaju visokokvalitetnu skrb jer se srčana bolest i povezani srčani simptomi mogu zamijeniti s uobičajenim simptomima normalne trudnoće. Kašnjenja u dijagnozi povezana su s povećanom učestalošću komplikacija koje se mogu spriječiti. Rano prepoznavanje i optimalno liječenje hipertenzivnih poremećaja, posebice preeklampsije-eklampsije, ključni su za primarnu prevenciju moždanog udara kod majke.

Izvor:
Paediatric and Perinatal Epidemiology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.