Parodontno liječenje poboljšava ishod ablacije fibrilacije atrija


Parodontno liječenje poboljšava ishod ablacije fibrilacije atrija

Parodontitis nije prepoznat kao promjenjivi čimbenik rizika za fibrilaciju atrija (AF). Nova prospektivna nerandomizirana studija pokazala je da parodontno liječenje poboljšava ishod ablacije fibrilacije atrija, i to posebno za osobe  s lošim stanjem parodonta.

Naime, pokazalo se da veća parodontna upala povećava rizik od recidiva fibrilacije atrija, a da parodontno liječenje značajno smanjuje recidive fibrilacije atrija.

Prema mišljenju stručnjaka, parodontitis može poslužiti kao promjenjivi čimbenik rizika za fibrilaciju atrija.

Fibrilacija atrija je najčešća aritmija, koja povećava rizik od moždanog udara, zatajenja srca i prerane smrti, čime se smanjuje očekivani životni vijek. Iako kateterska ablacija nudi veću stopu preživljenja bez recidiva fibrilacije atrija od antiaritmika, recidivi su česti, osobito u slučajevima fibrilacije atrija bez paroksizma. Učinkovito upravljanje čimbenicima rizika koji se mogu mijenjati kao što su pretilost, sleep apneja, dijabetes i hipertenzija ključno je za poboljšanje ishoda kateterske ablacije. Za razliku od ovih utvrđenih čimbenika, parodontitis još nije bio prepoznat kao promjenjivi čimbenik rizika za fibrilaciju atrija.

Izvor:
Journal of the American Heart Association

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.