Na liste lijekova HZZO-a uvršteno 8 novih lijekova


Na liste lijekova HZZO-a uvršteno 8 novih lijekova

U redovnoj proceduri na važeće liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvršteno je 8 novih lijekova, od toga 7 na Osnovnu listu lijekova: lijek evolokumab za liječenje hiperkolesterolemije; kombinacija sofosbuvir + velpatasvir + voksilaprevir za liječenje kroničnog hepatitisa C; lijek vandetanib, za liječenje karcinoma štitnjače; lijek ekulizumab za lječenje atipičnog hemolitičkog uremijskog sindroma (aHUS) i za liječenje paroksizmalne noćne hemoglobinurije (PNH); lijek guselkumab za liječenje psorijaze; lijek benralizumab za liječenje teške astme te lijek deferasiroks za liječenje preopterećenja željezom.

Na Dopunsku listu lijekova HZZO-a uvršten je 1 novi lijek: kombinacija flutikazonfuroat + umeklidinij vilanterol, za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB).

Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi lijekova (na Osnovnu listu lijekova 26 lijekova u 70 pakiranja, a na Dopunsku listu 5 lijekova u 14 pakiranja).

Uz postojeće lijekove na listi proširene su indikacije za njihovu primjenu: 

  • uz lijek enoksaparin dodaje se mogućnost profilakse venske tromboembolijske bolesti kod bolesnika koji se podvrgavaju onkološkom kirurškom zahvatu gastrointestinalnih i genitourinarnih tumora (bolnička primjena) i profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do najviše 35 dana kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (propisivanje na recept Zavoda), 
  • liječenje rane primarno progresivne multiple skleroze (PPMS) uz lijek okrelizumab,
  • liječenje arteritisa divovskih stanica (GCA) uz lijek tocilizumab, 
  • proširena je indikacija za 2. liniju liječenja metastatskog kolorektalnog karcinoma uz lijek bevacizumab, 
  • liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ Hodgkinovim limfomom s povećanim rizikom relapsa ili progresije bolesti nakon ASCT i liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ kožnim limfomom T-stanica nakon najmanje 1 prethodne sistemske terapije uz lijek brentuksimab vedotin, 
  • liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa uz lijek iksekizumab, 
  • liječenje bolesnika s ROS1-pozitivnim uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica (NSCLC) uz lijek krizotinib,
  • te izmjena kriterija za početak terapije - raniji početak liječenja oboljelih od multiple skleroze uz lijekove: interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid i dimetilfumarat.

Stavljanjem novih lijekova na listu i proširenjem indikacija uz postojeće lijekove u listi proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Izvor:
HZZO

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.