Home / Forum / Bolesti i stanja / Rak dojke / Tumor dojke - prognoza i upute za daljnje liječenje

Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 954

Broj poruka: 3909

anonymous

Katarina Antunac, dr. med.

KBC SM
Zagreb, Vinogradska 29

Tumor dojke - prognoza i upute za daljnje liječenje

Morate biti prijavljeni kako bi imali pristup forumu. Prijaviti se možete na sljedeći način: ovdje

Autor Poruka

nena

08.09.2007. 22:25

Poštovani,
imam 39 godina i prije dva mjeseca odstranjen mi je tumor sa lijeve dojke. Ciklus mi je uredan, a opće zdravstveno stanje dobro osim povremenih jakih vrtoglavica i posljedično mučnina, a koje sam imala i prije dijagnoze (najvjerojatnije zbog vratne kralježnice).
PATOHISTOLOŠKI NALAZ je sljedeći::
Up. dijagnoza: TM MAMMAE
1. Na hitnu intraoperativnu analizu primi se isječak tkiva dojke dimenzija 6,5x4,5x2 cm s centralno smještenim plavo markiranim čvrstim, oštro ograničeim čvorom dimenzija 1,5x1,5x1 cm koji je 0,8 cm udaljen od najbližeg resekcijskoga ruba.
2. Naknadno se primi isječak tkiva dojke dimenzija 8x6x2 cm s kožom na površini, na serijskim prerezima žilav, bjelkast, čvrst, a označen kao tkivo dojke bez tumora.
3. Naknadno se primi masno tkivo aksile dimenzija 8x4 cm čija je gornja etaža označena koncem. Iz gornje etaže izoliraju se 4 limfna čvora, a iz donje etaže 6 limfnih čvorova, makroskopski svi neupadni.
1. Histološki, tumorsko tkivo građeno od nepravilnih kanalića, kribriformnih tvorbi te solidnih točaka koji su obloženi atipičnim epitelnim stanicama intermedijalnog nuklearnog polimorfizma i niske mitotske aktivnosti. Elston Ellis indeks 5.
Ne vidi se invazije peritumoralnih limfokapilanih prostora. U okolini tumora vidljiva obimom intermedijarna in situ komponenta, kribriformnog i solidnog histološkog tipa, intermedijarnog citoarhetekturalnoga gradusa. U široj okolini vidljive izražene fibrocistične promjene, neke s promjenama po tipu kolumnarnih stanica.
Imunohistokemijskim bojanjem nađe se oko 50% obojenost tumorskih jezgara na ER (2+) i PgR (2+). riječ je o hormonski ovisnoj neoplazmi.
Imunohistokemijskim bojanjem DAKO HercepTestom nađe se slaba, necjelovita membranska obojenost nešto više od 10% tumorskih stanica (score 1+). Ekspresija HER-2-Neu je negativna.
2. Histološki, tkivo dojke s izrazito umnoženom inerlobularnom vezivnom stromom, koja na jednom mjestu okružuje izvodne kanaliće dojke pretvorivši ih u pukotinaste prostore stvarajući manji fibroadenom. Nadležeća koža histološki bez osobitosti.
3. Histološkim pregledom izoliranih limfnih čvorova ne nađe se metastatskih tumorskih depozita.
CARCINOMA DUCTALE INVASIVUM MAMMAE – GRADUS I.

NALAZI su sljedeći::
Dg: C50 ZLOĆUDNA NOVOTVORINA DOJKE
Dg: Ca mammae lat sin T1 N0 M0 Stadij I
OP: 29.06.2007. Quadrantectomia lat sin. Evacuatio axillae lat sin.
PHD: Carcinoma dustale inasivum mammae gr I
(tumor smješten u GNK, dimenzija 1,5x1,5x1 cm, 8 mm udaljen od resekcijskog ruba EE indeksa 5, u okolini DCIS, pregledano je 10 limfnih čvorova i nijedan nije infiltriran tumorskim stanicama)
Status hormonskih receptora: ER ++ PR ++
HER 2 status: negativan
Dijagnostička obrada: KKS, DKS i biokemijske pretrage krvi, tumorski biljezi, UZ abdomena, RTG pluća urednog nalaza. Ordinira se adjuvantna radioterapijana područja lijeve dojke te hormonska terapija (Zoldex tijekom 3 godine te Nolvadex tijekom 5 godina).
Radioterapija se provodi X fotonima energije 6 MV s dva tangencijalna polja u ukupnoj TD od 50 Gy tijekom 25 frakcija a potom će se boostirati ležište tumora elektronima.
ZADNJI NALAZ od 23.08.2007.:
18. frakcija. Lokoregionalni nalaz: iradijacijski dermatitis gr I. Nalazi KKS, DKS urednog prikaza. Termin za boos polje: 24.08.2007. Nastaviti s RT. Kontrola po završnoj RT. Nastavak liječenja hormonskom terapijom (Zoldex + Nolvadex).


Molim za Vaše tumačenje prognoze, kao i mišljenje po pitanju daljnje terapije.

Hvala unaprijed.

Mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med.

15.09.2007. 14:00

Kod vas se radi o tumoru kliničkog stadija I s vrlo dobrim ostalim prognostićkim čimbenicima, tako da je vaša prognoza vrlo dobra. Imate oko 92% izgleda da preživite 10 godina bez ponovne pojave tumora ili metastaza tumora. Uz navedeno liječenje, koje vam je preporučeno i s kojim se u potpunosti slažem, ti se izgledi još i značajno povećavaju.