Home / Centri A-Z / Rak vrata maternice i HPV

Rak vrata maternice i HPV

Rak vrata maternice i HPV

Što je rak vrata maternice?

HPV infekcija je vrlo česta infekcija u žena i muškaraca, prenosi se spolnim odnosom i uzrokuje rak vrata maternice u malom postotku zaraženih žena. Problem je što gotovo 80% spolno aktivnih žena bude bar jednom tijekom života zaraženo, pa tada i mali postotak postaje relativno velika brojka.

Na rak pločastih stanica otpada 80 do 85 posto sveukupnog raka vrata maternice; većina ostatka otpada na adenokarcinome. Sarkomi i neuroendokrini tumori malih stanica su rijetki.

Ovu edukaciju potpomaže Nacionalni odbor za promicanje prevencije raka vrata maternice i Gradski ured za zdravstvo grada Zagreba

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje