Home / Impressum / Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka

Poštivanje privatnosti korisnika stranica Cybermed.hr predstavlja za uredništvo temeljnu brigu. Zato će Cybermed.hr prikupljati i obrađivati osobne podatke korisnika mrežne stranice www.cybermed.hr u skladu sa zakonom i prema sljedećim pravilima:

Cybermed.hr će prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke korisnika:

A. U okviru portala za pacijente:

 • ime i prezime
 • godina rođenja
 • grad prebivanja
 • država prebivanja
 • e-mail adresa
 • spol
 • zanimanje

B. U okviru portala za zdravstvene djelatnike:

 • ime i prezime
 • godina rođenja
 • e-mail adresa
 • grad prebivanja
 • država prebivanja
 • spol
 • stručni naziv
 • zvanje/specijalizacija
 • identifikacijski broj
 • ustanova zaposlenja

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Popunjavanjem odgovarajućeg formulara objavljenog na www.cybermed.hr korisnik izražava svoje dopuštenje za korištenje njegovih osobnih podataka u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci korisnika Cybermed.hr-a neće se dostavljati trećim osobama bez njihovog izričitog dopuštenja. Osobni podaci korisnika Cybermed.hr-a neće se iznositi iz Republike Hrvatske.

Podatke dobivene prilikom prijave korisnika Cybermed.hr će koristiti isključivo za:

 • usmjeravanje uredničke politike s namjerom da se olakša put korisnicima do relevantnih informacija;
 • odabir sadržaja oglasa koji će se prikazivati u trenutku posjete korisnika stranicama www.cybermed.hr;
 • informiranje korisnika o sadržajnim i servisnim novostima na stranicama www.cybermed.hr.

Cybermed.hr ne upotrebljava kolačiće (engl. cookies) ni druge tehnologije za praćenje aktivnosti ili izvještavanje o aktivnostima korisnika kada nisu na stranicama Cybermed.hr-a.

Korisnik može u svako doba zahtijevati brisanje iz Cybermed.hr-ove evidencije korisnika dostavljanjem odgovarajuće obavijesti na sljedeću e-mail adresu: info@cybermed.hr

Eventualno daljnje korištenje komentara, pitanja i drugih podataka dostavljenih Cybermed.hr-u od strane korisnika vršit će se na način kojim je onemogućena osobna identifikacija korisnika, eventualno uz navođenje pseudonima/ imena korisnika pod kojim se isti predstavio prilikom postavljanja pitanja ili ukoliko je to dopustio prilikom prijave.

Zadnja izmjena: 23.11.2010.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje