Učestalost raka pluća veća u žena u odnosu na muškarce u dobi od 35 do 54 godine


Učestalost raka pluća veća u žena u odnosu na muškarce u dobi od 35 do 54 godine

Učestalost raka pluća veća je kod žena nego kod muškaraca u dobi od 35 do 54 godine, ukazuju rezultati nove studije. Inače, rak pluća je najsmrtonosniji rak kod muškaraca i žena.

Rezultati istraživanja ukazuju na veći pad u stopama incidencije raka pluća između 2000.-2004. i 2015.-2019. kod muškaraca nego kod žena, što je rezultiralo većom incidencijom među ženama u dobi od 35 do 54 godine. Kao rezultat toga, došlo je do porasta u omjeru stope incidencije žena i muškaraca s 0,73 tijekom 2000. do 2004. na 1,05 tijekom 2015. do 2019.

Svakako valja imati na umu, da osobe koje puše cigarete imaju 10 puta veći rizik od razvoja raka pluća nego osobe koje nisu nikada pušile.

Izvor:
JAMA Oncology