Autorska prava


Upotreba članaka objavljenih na stranicama www.cybermed.hr je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Pristupanjem ovim stranicama i davanjem bilo kakvih podataka, vlastitih komentara ili postavljanjem pitanja, svaki korisnik usluga www.cybermed.hr ovlašćuje Cybermed.hr da takve podatke, komentare, odnosno pitanja dalje koristi na bilo koji način, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, bez obveze plaćanja naknade korisniku. Cybermed.hr je tako posebno ovlašten, upotrebljavati, umnožavati, prerađivati, distribuirati, itd. dostavljene podatke, komentare, odnosno pitanja, prema vlastitim potrebama i u skladu sa zakonom. Korisnik jamči u pogledu podataka koje dostavi na ove stranice da se time ne povređuje autorsko pravo ili druga prava intelektualnog vlasništva trećih osoba.

Na stranicama www.cybermed.hr objavljuju se članci čiji su autori, odnosno nositelji autorskog prava su treće fizičke ili pravne osobe. Za sve informacije u vezi s upotrebom članaka s naših stranica, obratite se uredništvu Cybermed.hr-a na info@cybermed.hr, koje će Vaše eventualne zahtjeve posredovati autorima, odnosno nositeljima autorskog prava. U svakom slučaju, bez izričitog ovlaštenja nositelja autorskog prava niste ovlašteni objavljivati izvorne članke ni na koji način, pa tako ni na drugim mrežnim stranicama, pa čak niti kao dijelove stranica koji su uokvireni (engl. frames), kao niti koristiti iste na bilo koji drugi način, izuzev slučajeva dopuštenih važećim zakonom.

Zadnja izmjena: 28.01.2024.