Testiranje gena otkriva potencijalne prediktive biomarkere biološke terapije i imunoterapije


Testiranje gena otkriva potencijalne prediktive biomarkere biološke terapije i imunoterapije

Testiranje genskog profila tumora osigurava informacije koje mogu biti odlučujuće za odabir ciljane terapije, imunoterapije ili posebnih vrsta terapija kod rijetkih tumora za koje često nemamo terapijski izbor ispitan u velikim kliničkim studijama faze III. U osnovi, svaki je tumor jedinstven i sadržava jedinstveni molekulski potpis različitih proteina koji su određeni različitim mutacijama različitih gena. To i jest temelj tzv. personalizirane terapije, odnosno prilagodba terapijskih nastojanja molekulskim značajkama tumora.

Mnogi su primjeri, koji su već uspostavljeni u kliničkoj praksi. Gensko testiranje otkriva somatske mutacije koje su vodilja za terapijske odluke; primjerice otkrivanje EGFR mutacije u liječenju raka pluća u kliničkoj je primjeni. Genska testiranja utječu na kirurško primarno liječenje, npr. Lynch sindrom za rak kolona. Bolesnici s dijagnosticiranim rakom kolona i patogenom mutacijom tzv. mismatch repair gena (MLH1, MSH2 (EPCAM), MLH6, PMS2) imaju indikaciju za potpunu kolektomiju. 

Bolesnici s T53 mutacijom germinativnih stanica trebali bi izbjegavati procedure zračenja.

Bolesnici s novodijagnosticiranim rakom bubrega i VHL mutacijom kandidati su za parcijalnu nefrektomiju.

Ako se kod raka želuca pronađe patogena mutacija CDH1, uvijek treba provoditi potpunu gastrektomiju.

Pri donošenju odluke o sistemskoj terapiji raka dojke važno je BRCA1/BRCA2 testiranje jer u slučaju pozitivnosti dolaze u obzir platinski kemoterapeutici i PARP inhibitori. To BRCA1/BRCA2 testiranje kod raka jajnika otkriva bolju osjetljivost na cisplatina temeljenu kemoterapiju i na PARP inhibitore.

U bolesnika s rakom prostate otkrivanje somatske ili germline mutacije BRCA1/2 mutacija ili ATM otkriva potencijalne kandidate za PARP inhibitore.

Uz navedene primjere, novija generacija sekvencioniranja analizira genske promjene i kod rijetkih tumora; sarkoma, melanoma, hematoloških neoplazmi, koji često spadaju u tzv. grupu "orphan malignih bolesti", za koje je zbog malog broja bolesnika teško provoditi kliničke studije, kao što smo naviknuli vidjeti kod raka dojke ili raka debelog crijeva

Nova era u liječenju malignih bolesti svakako nastaje otkrićem imunoterapije, koja se temelji na inhibiciji kontrolora imunološke reakcije (check-point inhibitorima). Od check-point inhibitora u kliničkoj su upotrebi PD-1, PD-L1 i CTLA-4 inhibitori, ali terapijski odgovor očekuje se kod različitih vrsta tumora u 20–40 posto bolesnika, nešto više s kombinacijskom imunoterapijom kod melanoma. Ukupni broj mutacija ili tzv. tumor mutation burden može pomoći u predviđanju odgovora na imunoterapiju.

Foundation Medicine® je molekularna informacijska kompanija kojoj je svrha promijeniti pristup bolesnicima s malignim bolestima. Odluka o liječenju bolesnika temelji se na razumijevanju molekularnih promjena koje su prouzročile nastanak i razvoj bolesti. Na neki način ujedinjuje informatičku znanost, tehnologiju analize genoma, poznavanje biologije tumora i kliničku onkologiju. 

Najpoznatija usluga koju nudi Foundation Medicine® jest Foundation One®– genski test koji upotrebljava tehnologiju sekvencera nove generacije za identifikaciju promjena u 315 gena s poznatim "driver" mutacijama u solidnim tumorima.

Iscrpno izvješće koje dobivaju liječnici sadrži popis genskih promjena koje uključuju: genske promjene pronađene u bolesnikovu tumoru, popis gena važnih za liječenje specifičnog tipa tumora u kojima nisu pronađene promjene te cjelovit popis analiziranih gena. 

U izvješću je i opis svih komercijalnih lijekova dostupnih bolesnicima koje je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), a koji su učinkoviti kod bolesnika u kojih je pronađena specifična genska promjena, te popis ciljanih lijekova koji baš zbog pronađene genske promjene neće biti učinkoviti ili su čak potencijalno štetni. Navedeni su i lijekovi koji su učinkoviti u bolesnika s istovjetnom genskom promjenom u drugim histološkim tipovima tumora, ali s malo ili bez dokaza o učinkovitosti njihove primjene u tipu tumora koji ima bolesnik. Izvješće sadržava i podatke o postojećim ili pokrenutim kliničkim studijama u kojima bi bolesnik bio prihvatljiv kandidat na osnovi genskog profila tumora. 

Takvim iscrpnim izvješćem omogućuje se da liječnik odabere najbolji dostupan oblik liječenja za bolesnika. 

Tkivo koje se koristi za analizu solidnih tumora može biti tkivo primarnog tumora, metastaze, ili reseciranog recidiva tumora. Ako onkolog odluči da je bolesnik dobar kandidat za multigensku analizu, nakon dogovora s bolesnikom za kojeg naručuje testiranje, s patologom dogovara postupak pripreme uzorka tkiva tumora prikladna za analizu.. 

Takvim otkrivanjem potencijalnih biomarkera otvara se mogućnost preciznije terapije malignih bolesti, bolji terapijski rezultati i bolji rezultati preživljenja bolesnika. Uz to, učinci preciznijega terapijskog odabira nisu zanemarivi i sa stajališta ušteda u zdravstvenim sustavima s ograničenim financijskim sredstvima. 

Zadnja izmjena: 24.08.2019.