Članci24.08.2019. 22:39 04.08.2019. 19:58 | Oliver Jurić, dr. med.¹ , Jelena Kevrić, mag. med. techn.² | OB Zadar¹, Medicinska škola Ante Kuzmanića²

Značaj kroničnih rana u suvremenoj medicini

Kroničnim ranama smatramo one koje ne zacijele u očekivanom vremenskom periodu (najčešća vremenska granica kad počinjemo govoriti o kroničnoj rani je 6 tjedana). Otprilike jedna četvrtina kroničnih rana cijeli duže od 2 godine. Češće se javlja u starije populacije, te se sa starenjem populacije i porastom učestalosti dijabetesa i pretilosti, očekuje i porast učestalosti kroničnih rana.24.08.2019. 22:30 24.03.2019. 13:18 | Prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. | OB Dubrovnik

Iskustva s liječenjem oboljelih od kroničnog hepatitisa C u Dubrovniku – na putu prema mikroeliminaciji hepatitisa C

Uvođenjem novih visoko učinkovitih izravno djelujućih lijekova za hepatitis C (DAA), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) odobrila je globalnu strategiju i postavila ambiciozne ciljeve eliminacije infekcije hepatitis C virusom (HCV) do 2030.godine. Cilj SZO-a je da se do 2030. smanji broj novoinficiranih za 90%, testira 90%, liječi 80% i za 65% smanji smrtnost.


24.08.2019. 22:30 06.03.2019. 20:03 | Prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med. | OB Zadar

Dobra klinička praksa liječenja kroničnog hepatitisa C u Zadarskoj županiji

Do prije nepunih desetak godina, u svijetu, i u nas, u Hrvatskoj, liječenje bolesnika s kroničnom  infekcijom virusom hepatitisa C (HCV) provodilo se primjenom pegiliranog interferona i ribavirina. Ovakav oblik liječenja imao je polovičan uspjeh, a bolesnici su bili izloženi čestim i teškim nuspojavama. Zaista, prave, gotovo "revolucionarne" promjene u liječenju nastale su tek primjenom suvremenih antivirusnih izravno djelujućih lijekova (DAA).


24.08.2019. 22:25 28.02.2019. 21:20 | prim. Šime Zekan, dr. med. | Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Uloga antiretrovirusnih lijekova u sprječavanju prijenosa HIV-a

PrEP (Pre Exposure Prophylaxis), u prijevodu profilaksa prije ekspozicije, je uzimanje određenih antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja zaraze HIV-om. U ovom trenutku je dokazano djelotvorna kombinacija dva lijeka iz skupine nukleozidnih/nukleotidnih inhibitora reverzne transkriptaze - tenofovir dizoproksil fumarata i emtricitabina.


24.08.2019. 22:28 28.11.2018. 12:46 | Prof. dr. sc. Boris Lukšić, dr. med. | KBC Split

Može li se hepatitis C uspješno liječiti?

Infekcija virusom hepatitisa C (HCV) predstavlja ozbiljan globalan javnozdravstveni problem od kojeg boluje oko četiri milijuna ljudi u Europi, a procjenjuje se da će oko 20 posto kronično zaraženih osoba razviti cirozu jetre tijekom idućih 20 godina. Prevalencija HCV-infekcije u srednjoj i istočnoj Europi kreće se od 0,9 do 1,7%. U Hrvatskoj se procjenjuje da je prevalencija anti-HCV pozitivnosti u općoj populaciji 0,9%.


24.08.2019. 22:34 25.09.2018. 19:20 | Prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, dr. med. | KB Merkur

Mikroeliminacija hepatitis C virusa u bolesnika s transplantacijom jetre

Neprepoznate i neliječene kronične bolesti jetre najčešće dovode do terminalne bolesti jetre, ciroze. U Europskoj uniji (EU) više od 29 milijuna ljudi boluje od kroničnih bolesti jetre. S progresijom portalne hipertenzije i razvojem komplikacija, ciroza jetre iz kompenzirane faze prelazi u dekompenziranu i/ili u razvoj primarnog tumora jetre, hepatocelularnog karcinoma (HCC). Najčešći uzroci kroničnih bolesti jetre u Europskoj uniji, uključivo i Republiku Hrvatsku (RH), jesu alkoholna bolest (25-45%), hepatitis C (30-35%), hepatitis B (10-20%) i nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD). 


24.08.2019. 22:42 26.07.2018. 11:56 | Doc. dr. sc. prim. Davorin Herceg, dr. med. | KBC Zagreb

Testiranje gena otkriva potencijalne prediktive biomarkere biološke terapije i imunoterapije

Testiranje genskog profila tumora osigurava informacije koje mogu biti odlučujuće za odabir ciljane terapije, imunoterapije ili posebnih vrsta terapija kod rijetkih tumora za koje često nemamo terapijski izbor ispitan u velikim kliničkim studijama faze III. U osnovi, svaki je tumor jedinstven i sadržava jedinstveni molekulski potpis različitih proteina, koji su određeni različitim mutacijama različitih gena. To i jest temelj tzv. personalizirane terapije, odnosno prilagodba terapijskih nastojanja molekulskim značajkama tumora.


24.08.2019. 22:43 04.07.2018. 11:41 | Luka Novosel, dr. med. | KBC "Sestre milosrdnice"

Perkutana termalna ablacija u terapiji primarnih tumora i metastaza

Napredak tehnologije posljednjih desetljeća je omogućio intervencijskoj radiologiji da razvije još jednu metodu liječenja tumora koja se temelji na primjeni topline. Iako se toplina od davnina, a i danas koristi u kirurgiji za zaustavljanje krvarenja, tek se razvojem termalne ablacije – metode preciznog uništavanja tkiva toplinom - počela koristiti u liječenju tumora.