Home / Video / Hematologija / Što su koagulopatije?

Što su koagulopatije?

28.03.2011.

Saznajte što su koagulopatije, koje vrste koagulopatija postoje, koji su simptomi karakteristični za koagulopatije, te kako se koagulopatije dijagnosticiraju i liječe.

Pregled video priloga: Hematologija