Home / Video / Pedijatrija / Klinički značaj fontanela

Klinički značaj fontanela

05.11.2010.

Saznajte što su fontanele, koje vrste fontanela postoje, kada se treba zatvoriti mala, a kada velika fontanela, koji klinički značaj imaju fontanele, te koje su posljedice prijevremenog ili kasnijeg zatvaranja velike fontanele. 

Pregled video priloga: Pedijatrija