Pomoću testa urina može se predvidjeti odbacivanje transplantiranog bubrega


Pomoću testa urina može se predvidjeti odbacivanje transplantiranog bubrega

Pomoću jednostavnog eksperimentalnog testa urina za tri biomarkera može se predvidjeti kada će neki pacijent odbaciti donirani organ.

Jednako tako, navedeni test može otkriti koji su pacijenti izloženi većem riziku od odbacivanja doniranih organa.

Navedeni test razvili su znanstvenici iz New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Centera, a njegova učinkovitost je testirana u istraživanju u kojem je sudjelovalo 485 pacijenata kojima je transplantiran bubreg.

Trenutno, liječnici mogu dijagnosticirati akutnu reakciju staničnog odbacivanja samo prilikom pojave specifičnih znakova i simptoma, nakon čije pojave se učini biopsija tkiva bubrega.

Općenito gledajući biopsije bubrega su sigurne, iako ponekad mogu uzrokovati bol i krvarenje.

Zahvaljujući novom testu, u nekih pacijenata bi se mogla sniziti razina imunosupresiva, lijekova koji sprječavaju odbacivanje presadka.

Izvor:
New England Journal of Medicine