Home / Centri A-Z / Transplantacija

Transplantacija

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Transplantacija

Što je transplantacija?

Kod transplantacija kao presadak može se koristiti vlastito tkivo (autograft, npr. kosti i koža), genetički identično tkivo ili organ (izograft), genetički različito tkivo ili organ (allograft) ili, vrlo rijetko presadci koji potječu od drugih vrsta (ksenograft). Transplantirano tkivo mogu biti stanice (npr. kvotvorne matične stanice), dijelovi ili segmenti nekog organa (režnjevi jetre ili pluća, dijelovi kože) ili cijeli organi (bubreg, srce i još neki organi).

Povezano s transplantacijom

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje